Registrace

Všechna pole označená * jsou vyžadována.
Vaše informace
2. leden 2021 ➜ 16. leden 2021
Smluvní podmínky

Vítejte ve službě VIETNAM CK.
Používáním jakékoli služby nebo přístupu k této službě souhlasíte se všemi smluvními podmínkami obsaženými v tomto dokumentu a všemi ostatními provozními pravidly, zásadami a postupy, které mohou být v průběhu času zveřejněny na webu VIETNAM CK. Pokud nesouhlasíte s takovými podmínkami, pravidly, zásadami nebo postupy, nepoužívejte služby ani je neposkytujte. VIETNAM CK si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení kdykoli změnit nebo nahradit některou z podmínek tohoto TOS.

  1. VAŠE REGISTRAČNÍ POVINNOSTI Abyste byli registrovaným uživatelem služeb, souhlasíte s tím, že: (a) poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě tak, jak je vyžadováno registračním formulářem (" Registrační údaje "). Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neúčinné nebo neúplné, nebo má VIETNAM CK důvodné podezření, že jsou takové informace nepravdivé, nepřesné, neúčinné nebo neúplné, má VIETNAM CK právo pozastavit nebo ukončit všechny vaše registrace a odmítnout jakékoliv vaše současné nebo budoucí používání služeb (nebo jakékoliv jejich části). VIETNAM CK má obavy o bezpečnost a ochranu soukromí všech uživatelů, zejména dětí. Z tohoto důvodu musíte být pro možnost registrace na událost starší 18ti let.

  2. SOUKROMÍ

    Veškeré informace poskytnuté nebo poskytnuté službami mohou být veřejně přístupné. Měli byste se starat o ochranu soukromých informací nebo informací, které jsou pro vás důležité. VIETNAM CK nenese zodpovědnost za ochranu takovýchto informací a nenese odpovědnost za ochranu soukromí elektronické pošty nebo jiných informací přenášených přes internet nebo jinou síť, kterou můžete použít. Mějte na paměti, že pokud se rozhodnete zpřístupnit osobní údaje o službách, mohou se tyto informace stát veřejnými. Společnost VIETNAM CK nemá kontrolu a neodpovídá za jednání za vaše ani jiných uživatelů (organizátorů, kupujících, registrovaných nebo jiných služeb).

  3. PŘIJETÍ PODMÍNEK

    Přečetli jste si Smluvní podmínky v plném rozsahu a pochopili, co je jejich obsahem.
    Souhlasíte s dodržováním Smluvních podmínek stanovených pro tyto stránky.

Storno